Складові урожайності цукрогов буряку

 

Цукровий буряк- унікальна високопродуктивна і високоприбуткова сільськогосподарська культура, чудовий попередник у сівозміні для наступних культур, яка спроможна підвищувати врожайність, наприклад ячменю, на 40%. Цукрові буряки впливають на екологію, вдвічі-вчетверо ефективніше використовують вологу в порівнянні з зерновими культурами, можуть давати високі врожаї за мінімальної дози внесення азотних добрив.

Сприятливі попередники для цукрових буряків: озима пшениця, горох.

Несприятливі попередники для цукрових буряків: кукурудза

Складові урожайності цукрогов буряку

 

Проростання

-          найбільш сприятливою для проростання насіння є температура близько 20 °C;

-          період появи сходів повинен бути теплим з помірним дощем;   

Період вегетації та розвиток культури

-          висока потреба у поживних речовинах;

-          сходи цукрових буряків переносять тимчасові заморозки на поверхні грунту -3-5 °C;

-          надмірна кількість води наприкінці вегетації призводить до зниження цукристості коренеплодів.

Посів та догляд да посівами

-          сівбу починають, коли на глибині 10 см досягає 5-6 С;

-          глибина загортання 2,5-3,0 см;

-          сівбу на одному полі потрібно закінчити за 1-2 дні;

-          обов’язковий нагляд культур від хвороб та шкідників.

Обробка ПЗР та удобрення

-          добрива основного удобрення загортають на глибину 15-30 см, рядкового на 4-6 см під час підживлення - на 12-14 см;

-          рекомендовано до 90% мінеральних добрив вносити восени під глибоку зяблеву оранку;

-          обробка культур стійких до гербіцидів гліфосатної групи проводять через 14 днів після сходів.

Збір урожаю

-          за 10-15 днів до збирання рекомендується розпушування грунту;

-          найбільш доцільно урожай потрібно збирати у кінці вересня.

 

 

 Рекомендації до технології вирощування цукрового буряка стійкого до гербіцидів гліфосатної групи

            Весняний обробіток ґрунту. Якщо поле добре вирівняне восени, то навесні перший обробіток розпочинають важкими боронами. Ґрунт у цей період добре розсипається, тривалість такого стану 2–3 дні. Важливо перший обробіток провести вчасно. Метою обробітку ґрунту є розпушення зони загортання насіння і збереження сформованої за зиму структури орного шару. Верхній шар ґрунту розпушують на глибину 2–4 см, більше коливання глибини недопустиме. Цукровий буряк дуже вимогливий до рівня удобрення. Він використовує значно більше елементів живлення, ніж інші культури. На кожні 100 ц коренеплодів і відповідної кількості гички з ґрунту виноситься 50–70 кг азоту, 10–20 кг фосфору, 60–80 кг калію, по 10–20 кг магнію і кальцію, 5 кг сірки.

Підготовка грунту і сівба.Основні вимоги цукрових буряків до ґрунтів можна охарактеризувати такими оптимальними показниками:

-        Глибина гумусного горизонту – не менше 60 см;

-        Вміст гумусу – від 1,5 до 6,0 %;

-        Щільність орного шару – від 1,0 до 1,35 г/см3;

-        рН – 6,5-7,3.

Слід пам’ятати, що на полях із рН нижче 6,0 цукрові буряки у період вегетації пошкоджуються кореневими гнилями, а ефективність мінеральних добрив знижується на 25-30%.Культура є надзвичайно чутливою до фізичних властивостей ґрунту і вимагає якісної його підготовки для сівби.

Схема посіву. Оптимальною густотою для сучасних гібридів є 100 тис.рослин на 1 га. Посівний матеріал має бути якісним – мати лабораторну схожість на рівні 96-98% та енергію проростання не нижче 85%. Удобрюють у рядок: 75 кг/га (не менше) нітроамофозки + 150 кг/га (не менше) силітри.

Догляд за посівами та обробка ПЗР. Стратегію гербіцидного захисту розробляють виходячи з  історії поля (основні бур’яни, грунтообробіток, боротьба в культурі-попереднику), а також планових строків посіву і поточних кліматичних умов, але в більшості випадків планують від 2 до 5 обробітків (обприскувань). Додатково можна застосувати «нульовий» обробіток препаратами на основі гліфосату за 7-14 днів до посіву. Протизлаковий обробіток планують відповідно до наявності однодольних бур’янів, їх спектру та шкодочиності, в деяких випадках його можна поєднувати з основними гербіцидами. Для гібридів стійких до гліфосату використовують схему 2-3 л/га  раундапу 2 тижні після сходів буряка, а потім повторюють по мірі забур’яненості поля (не частіше ніж через 2 тижні, якщо 2,5 л/га і не частіше ніж через 21 день, якщо 3 л/га!!!)

Захист проти шкідників є питанням спектру та кількості шкідників, тобто внесення інсектицидів економічно доцільно застосовувати лише при досягненні порогу шкодочинності, а тип препарату залежатиме від цільових об’єктів, хоча практика показує, що для «гофрованих» листків цукрового буряка контактні інсектициди показують меншу ефективність, ніж системні (фосфорорганіка, неонікотиноїди).

Фунгіцидний захист зазвичай застосовують на полях, сильно насичених цукровим буряком, однак в умовах високої забезпеченості вологою внесення фунгіцидів не повинне викликати сумнівів. Найпоширенішою хворобою є церкоспороз, це захворювання з’являється на посівах одним з перших (наприкінці червня).

ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК
МИ В FACEBOOK