0

Моно та двокомпонентні добрива

Сортування:
за популярністю спочатку дешевше за назвою

Бор. Добриво по листу яке широко використовується для збільшення врожаю

Правильний вибір добрив для позакореневих підживлень

Позакореневе підживлення монодобривами зокрема бором часто використовують для підвищення врожайності, стресостійкості та покращення якості рослин. Однак ефективність внесення бору залежить від вибору правильної форми добрива, строків і норми внесення

Високий попит на борні добрива зумовлений низьким вмістом борних добрив на більшості основних посівних площ України (приблизно 25% ріллі) та полях чутливих до бору культур (соняшнику та ріпаку) Причому, за різними даними, коефіцієнт поглинання цього елемента з ґрунту становить лише 3-10 %, що залежить від багатьох факторів (кислотності ґрунту, вологості, вмісту органічної речовини, зернистого складу ґрунту, надлишком калію та кальцію.

Коли значення pH ґрунту високі (>7,5), утворюються борати, які перетворюють бор у форму, недоступну для рослин

У ґрунті утворює стійкі сполуки із залізом, алюмінієм, органічними речовинами та глинистими мінералами

За оптимальних умов бор рухливий у ґрунті, але дуже мало в тканинах більшості сільськогосподарських культур

Ураженість рослин залежить від вологості ґрунту

Бор переміщується лише за допомогою потоку води через ксилему, тобто від кореневої системи до точки росту, і швидкість його руху залежить від інтенсивності транспірації рослин

Тому посуха сильно впливає на періоди, коли потрібне оптимальне постачання бору, наприклад під час репродуктивного становлення та цвітіння

Низька рухливість бору в рослинах також пояснює необхідність регулярних позакореневих підживлень

Фізіологічне значення бору

Значення бору в мінеральному живленні рослин незаперечне

Бор сприяє росту і розвитку меристем, а його дефіцит викликає уповільнення росту коренів і стебла, особливо у борних культур, а при сильному дефіциті спостерігається повна загибель, як верхівкових, так і бічних точок росту бруньок

Бор сприяє нормальному процесу запилення і запліднення квітів, визначає кількість плодів і насіння

Дефіцит може спричинити відпадання зав’язі або порожнє зерно (рис

1)Бор регулює синтез і транспорт вуглеводів, збільшуючи вміст крохмалю в бульбах картоплі і вміст цукру в коренеплодах цукрових буряків

Будучи частиною клітинної стінки, бор не тільки покращує зовнішній вигляд продукту, але й допомагає зробити його більш портативним і транспортабельним

При достатньому надходженні бору рослини можуть краще засвоювати кальцій, азот і фосфор, оптимізуються процеси синтезу амінокислот і білка

У бобових культурах бор необхідний для нормального формування та функціонування бульбочок симбіотичних азотфіксуючих бактерій на коренях

Типи добрив

Асортимент борних добрив для позакореневого підживлення дуже широкий, частка ринку однокомпонентних дрібних добрив становить близько 80%, що значно перевищує діапазон використання інших одноелементних препаратів

Вони надходять у сухих готових формах чистої борної кислоти та борату натрію (динатрію октаборат, натрію тетраборат тощо) або в рідкій формі як органічні форми бору (головним чином боретаноламін тощо)

Саме форма бору впливає на ефективність цих добрив

Це означає, що не всі борні добрива забезпечують однакову якість або однакову концентрацію доступного бору, а ціна продукту не завжди є найкращим показником справжньої прибутковості внесення добрив

Дешевші продукти зрештою виявляються дешевшими, тому що вам доведеться купувати та наносити більшу кількість, ви ризикуєте мати проблеми з розчинністю, а їх застосування може принести більше шкоди, ніж користі

Витрати можуть бути високими

Тільки високоякісний, доступний і очищений бор забезпечує значні довгострокові позитивні ефекти

 

Недоліки сухої форми внесених добрив

Більшість сполук бору не можуть використовуватися рослинами як джерела бору, оскільки вони погано поглинаються поверхнею листя, мають низьку розчинність і є високофітотоксичними

Швидке і повне розчинення забезпечує доступність бору рослинам і технологічність його внесення

Наприклад, борна кислота і тетраборат натрію (бура) є погано розчинними сполуками

Слід також мати на увазі, що крім бору, добрива на основі бури також містять велику кількість натрію, який може мати токсичну дію на рослини

Крім того, деякі менш очищені борати можуть містити важкі метали та інші токсичні забруднення

Крім цього, слід зазначити, що деякі рекомендації постачальників щодо добрив на основі борної кислоти згадують їх нібито підкислювальні властивості як перевагу добрив на основі борної кислоти

Але насправді це не так

За хімічними властивостями борна кислота сильно відрізняється від інших кислот

Борна кислота має кислотні властивості не за рахунок втрати протонів, а за рахунок приєднання гідроксид-іонів

Борна кислота може суттєво знизити рН робочого розчину лише у високих концентраціях, коли в розчині утворюються поліборати та вивільняються протони Н+, але такі концентрації можуть викликати опіки листя рослин, ризик значно зростає

Це можна легко перевірити на практиці, використовуючи борну кислоту для зниження pH лужної води щонайменше до 5,5-6,0

Токсичну дію борної кислоти можна пояснити низькою розчинністю та низькою розчинністю борної кислоти в баковій суміші, що може призвести до нерівномірного розподілу діючої речовини в бакуРобочі розчини різної і навіть дуже високої концентрації потрапляють на поверхню листя, викликаючи опікиКрім того, борна кислота швидко висихає і кристалізується на листках, повністю блокуючи надходження бору в рослину і збільшуючи ризик фітотоксичності

Бор

Зазвичай роль бору чомусь подають односторонньо, завжди повторюють, що бор бере участь у метаболізмі вуглеводів і сприяє заплідненню квітів у рослин, і чомусь роль бору як регулятора прихований

Вивчення синтезу стимуляторів та інгібіторів росту рослин

Сприяє використанню кальцію та сприяє утворенню бульбочок у коренях бобових

Вони також не згадують той факт, що бор необхідний рослинам протягом вегетаційного періоду, оскільки він регулює синтез і транспорт вуглеводів, ростових речовин і аскорбінової кислоти від листя до плодових органів і коріння

Під впливом бору рослини швидше цвітуть і дають насіння, значно зменшуються захворювання і підвищується насіннєва продуктивність

Жоден метаболічний процес не відбувається без участі бору

Слід зазначити, що бор, на відміну від інших поживних речовин, не може перерозподілятися між старими та молодими органами

Дефіцит бору найчастіше спостерігається в карбонатних, заболочених і кальцифікованих ґрунтах і посилюється через посушливі роки та надмірне використання азотних добрив і вапна

Бор існує в ґрунті у вигляді різних сполук

Ступінь їх доступності для рослин і мікроорганізмів різний

Рослини можуть поглинати бор з його водо- та слабо кислоторозчинних сполук

Обробка вапном негативно впливає на рухливість бору в ґрунті

Вапняні добрива, що містять CaCO3, знижують вміст водорозчинного бору в грунті, а порошкоподібна сланцева зола, що складається в основному з CaO, підвищує його фіксацію, руйнуючи мінеральні та органічні сполуки бору

Однак в останньому випадку спостерігається вимивання з ґрунту розчинних сполук бору

Тому в попередньо мінералізованих кислих ґрунтах майже відсутній водорозчинний бор

Такі грунти вимагають внесення добрив

Дані, що містяться на карті , корисні для оцінки рівня забезпечення ґрунту мікроелементами при вирощуванні сільськогосподарських культур з різним ступенем поглинання та видалення

Вміст бору в ґрунті присадибних культур (зернові, зернобобові, кукурудза, картопля) мг/кг Бор у живленні рослин Вміст бору у ґрунті присадибних культур (соняшник, коренеплоди, овочі) Сума, мг /кг Вміст бору в живленні рослин Живлення рослин Вміст бору в ґрунті високоврожайних культур (високопродуктивних сортів і гібридів культурних рослин 1-ї та 2-ї груп) мг/кг У живленні рослин Бор Поглинання та передача рослинами

Розчинний бор легкодоступний для рослин

Асиміляція в коренях відбувається в кілька етапів (кроки 3-6 процесу) і в основному визначається рухом води до коренів

Отже, поглинання В пропорційне концентрації В у ґрунтовому розчині та силі його потоку

Одним із найважливіших факторів, що впливають на біодоступність B для рослин, є pH ґрунту

B Найнижчий коефіцієнт переносу при pH ≈ 7

У лужних ґрунтах доступність B збільшується зі збільшенням pH

Це може становити ризик збагачення В, особливо в розмитих солончаках

Поглинання B залежить від температури і збільшується в теплому кліматі

Бор характеризується нерівномірним розподілом всередині рослини

Надалі бор накопичується в листі, бутонах і квітах

Основні місця його локалізації - пилок, зав'язі і тичинки

У коренях бору мало, а в стеблах – дуже мало

У листках бор найбільший у листковій пластинці, тоді як для паренхіми та судинних пучків зони локалізації бору не характерні

Бор не можна переробити

Однак, просуваючись по ксилемі, він накопичується в старих листках, і найбільший його вміст спостерігається на краях

Біохімічні функції

Бор відрізняється від інших мікроелементів своєю фізіологічною роллю

Функції бору пов’язані з такими фундаментальними процесами, як: Вуглеводний обмін і транспорт цукрів через мембрани

Синтез нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) і рослинних гормонів

Формування клітинної стінки

Організаційний розвиток (передбачає залучення організації як засобу пересування)

Низька забезпеченість боровмісними рослинами викликає порушення анатомії рослин, слабкість розвитку ксилеми, фрагментацію флоеми основної паренхіми, дегенерацію камбію

Коренева система слабо розвинена і схильна до гнилі, бактеріозу та інших кореневих захворювань

Б є дефіцитним елементом у більшості ґрунтів, а деякі види рослин характеризуються повним дефіцитом

Головним болем агрономів є дефіцит гормонів у багатьох культурах — цукрових і кормових буряках, селері, соняшнику, бобових, яблуні

По-перше, специфічні симптоми дефіциту вітаміну B включають пригнічення точки росту та аномальний ріст, синьо-зелене молоде листя та зниження формування плодів

Візуально є певна схожість між симптомами дефіциту B і реакцією рослин на обробку гормонами росту, такими як ауксин і гіберелінова кислота

Аналіз вмісту водорозчинного бору в ґрунті та тканинах рослин дає змогу діагностувати та прогнозувати дефіцит цього елемента

Деякі види рослин мають низьку потребу в борі і можуть бути чутливими до високих рівнів бору, навіть якщо їхні потреби трохи перевищують необхідні для нормального ростуаємодія з іншими елементами. Вплив бору на поглинання рослинами інших елементів живлення пов’язаний зі зміною проникності мембран і станом внутрішньоклітинних колоїдів. Взаємодія бору з іншими мікроелементами носить дещо суперечливий характер. Так, наприклад, передбачуваний антагонізм бору з Cu, Cr, Mo і Mn може бути пов’язаний і з непрямим впливом, що виникає при посиленні росту, а отже, зі збільшенням потреби в зазначених мікроелементах. Антагонізм Fe і В пояснюється як результат посилення накопичення В у коренях при посиленому надходженні Fe з ґрунту. Антагонізм В і Si – це наслідок конкуренції силікатних іонів з В при адсорбційній позиції, причому ця реакція спостерігається як в ґрунтовому середовищі, так і в тканинах коренів. Особливо часто виявляється взаємозв’язок між В і Са. Рослини розвиваються нормально за умови, що існує певний баланс як в надходженні Са і В, так і в концентраціях їх у тканинах. У кислих ґрунтах часто спостерігається дефіцит бору, спричинений вапнуванням. Однак, при однакових кількостях Са концентрація В в тканинах набагато вища тоді, коли в ґрунт вносився СаSO4, а не СаСОз. Вапнування призводить до зниження адсорбції В ґрунтовими колоїдами, тому токсична дія цього елементу може бути ослаблена чи попереджена внесенням Са в ґрунт. Це явище пояснюється як реакціями в ґрунтовому середовищі, так і метаболічними процесами.

Бор і фосфор дають аналогічні реакції з групою ОН–, тому поглинання цих елементів рослинами дуже схоже. Поглинання і розподіл Р2О5 залежить від концентрації В, тому що В знижує рухомість і трансформацію фосфору в коренях. Взаємодії В і Р2О5 в ґрунтах заважає вплив фосфатних іонів на міграцію В. Інші ефекти, спричинені елементами живлення, наприклад К і Na, що впливають на утримання В у рослинах, є вторинними явищами, пов’язаними з посиленням росту рослин або деякими фізіологічними порушеннями.

Як бачимо, для нормального розвитку рослин необхідний суворий контроль за рівнем забезпечення безперебійного борного живлення, яке залежить від pH ґрунтового розчину, температурного, водного режимів. З огляду на те, що під впливом бору рослини раніше зацвітають і дають насіння, різко знижується захворюваність і підвищується насіннєва продуктивність, є потреба додаткового внесення борвмісних добрив. Проте варто зауважити, що не всі препарати можна використовувати в Україні, існує спеціальний перелік дозволених до використання добрив.

Вгору

Політика конфіденційності

Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Політика конфіденційності.