ЦУКРОВИЙ БУРЯК

1. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Вимоги до: 

 

світла  

 • Рослина довгого дня, вимоглива до інтенсивності сонячного освітлення

 • Інтенсивність нагромадження цукру залежить від кількості сонячних днів у другій половині вегетації (серпень, вересень)

 

вологи  

 • Дуже вимогливий

 • Транспіраційний коефіцієнт 240-400

 • Критичний період – інтенсивний ріст коренеплодів у липні-серпні

 • Може брати вологу з глибини 2,5 м

 • У дощову хмарну погоду зменшується цукристість

 

температури  

 • Насіння починає проростати при +4-5°С

 • Оптимальна температура проростання +15-17°С (сходи з’являються на 7-8й день)

 • У фазі вилочки може загинути при -3-4°С

 • Восени перед збиранням витримує приморозки до -5°С

 • При температурі <6-8°С нагромадження цукру припиняється

 • Зібрані неприкриті коренеплоди пошкоджуються при -2°С

 • Оптимальна температура для росту і розвитку – 20-22°С

 • Жаростійка культура – фотосинтез відбувається при +40°С

 

ґрунту  

 • Найкраще росте на родючих, багатих органікою ґрунтах: чорноземах, дерново-лучних, темно-сірих опідзолених ґрунтах

 • Менший врожай отримують на сірих і світло-сірих ґрунтах

 • Непридатні важкі глинисті, а також бідні піщані ґрунти

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН БУРЯКІВНИЦТВА

Зона буряківництва поділяється на три частини:

Зона достатнього зволоження  

Зона нестійкого зволоження  

Зона недостатнього зволоження  

Розміщена у північній частині України. Межує з Хмельницькою, Вінницькою, Чернігівською, Полтавською, Сумською і Черкаською областями  

На півночі межує з зоною достатнього зволоження, на півдні – Могилів-Подільський – Черкаси – Полтава  

Південні райони Лісостепу і Степу  

 

3. МІСЦЕ У СІВОЗМІНІ

При розміщенні цукрового буряку у сівозміні необхідно:

 • Повертати на попереднє поле не раніше ніж через три роки (для того, щоб уникнути нагромадження шкідників, хвороб, зниження врожайності та цукристості); при зараженні ґрунту нематодою – через 5 років, а при сильному – через 6-7 років.

 • Визначити оптимальну частку цукрового буряку як просапної культури.

 • Систематичне нагромадження та збереження вологи в ґрунті.

 • Внесення органічних добрив під цукровий буряк або під попередник.

 • Агротехнічні методи боротьби із бур’янами в кожному полі сівозміни з використанням хімічних засобів як додаткових. Боротьба із “проблемними” бур’янами в інших ланках сівозміни.

 • Інтегрований захист посівів від шкідників і хвороб. 

 • Оптимальне використання властивостей цукрового буряку як попередника.

Цукровий буряк є вимогливим не тільки до попередників, але й до перед попередників:

Показник  

Зона зволоження  

достатнього  

нестійкого  

недостатнього  

Основний попередник  

Озима пшениця  (у випадку загибелі озимої пшениці, її слід пересівати не кукурудзою, а ярими зерновими)  

 

 

Перед попередник  

- конюшина однорічного або двохрічного використання  - горох  - кукурудза на силос  - вико, овес та ін..  

- багаторічні бобові злакові трави однорічного використання  - горох  - гречка  

- чистий пар  - зайнятий пар  -зернобобові (горох)  

Ц/б як попередник  

Озима та яра пшениця, ярий ячмінь  

Ярі зернові, зернобобові  

 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ  

Вирощувати цукровий буряк після соняшника, кукурудзи, капустяних культур (вражаються нематодою). Проте, якщо швидкорослі капустяні культури вирощуються на сидерат, то популяції нематод скорочуються.  

 

 

4. СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Способи внесення:

- основне (70-90% від загальної кількості);

- рядкове;

- підживлення.

Норми внесення мінеральних добрив розраховують балансовим методом враховуючи заплановану врожайність.

Необхідні елементи:

Азот (N) – на першому етапі вегетації для побудови рослини

Фосфор (Р) – протягом всього періоду вегетації. Під час сходів – це потужна коренева система

Калій (К) – друга половина вегетації. Недостатній вміст призводить до зниження цукристості та посухостійкості. Найкраще використовувати натрієву селітру – натрій впливає як калій.

Бор (В) – недостатня кількість призводить до гниття головки

Орієнтовні норми внесення добрив:

Вид добрив  

Зона зволоження  

достатнього  

нестійкого  

недостатнього  

Основне удобрення  

Органічне (гній) – перед оранкою  

40-50 т/га (під ц/б)  

35\40 т/га (під ц/б)  

25-30 т/га (вносити під попередник-озиму пшеницю) В ланках з багаторічними травами та горохом – 40-50 т/га безпосередньо під ц/б  

N (по д.р.)  

160-180  

120-160  

110-140  

P (по д.р.)  

150-170  

130-150  

120-150  

Рядкове удобрення  

N  

10  

10  

10  

P  

15-20  

15-20  

15-20  

K  

10  

10  

10  

Підживлення  

NРК  

40  

30  

Не ефективне  

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ  

 • Якщо не має гною, то солому попередника подрібнюють до 10 см і заорюють та вносять аміачну селітру для кращого перегнивання

 • Якщо перед попередник багаторічні трави, то норми можна зменшити на 30-40%

 • В зоні достатнього підживлення проводити два підживлення: 1-е – 1-2 пари листків, 2-е – 3-4 пари листів (найвищий ефект отримують від розчину карбаміду)

 • У системі основного обробітку ґрунту на кислих ґрунтах обов’язкове внесення вапнякових добрив

 

 

 

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ  

 • Застосовувати органічні добрива навесні під передпосівний обробіток ґрунту та зимою по снігу

 • Вносити азот після появи 8-го листка

 

 

 

На 100 ц коренеплодів з відповідною кількістю гички виноситься:

N – 40-60 кг, P – 15-20 кг, K – 50-70 кг.

Якщо не вносити гній, то необхідно звернути увагу на позакореневе підживлення мікроелементами:

 

Добрива  

Тип грунту  

Приклад добрива  

Норма внесення  

Марганцеві (підвищують урожайність та якість)  

Чорноземи звичайні і карбонатні, солонці  

Сірчанокислий марганець  

250-300 л/га 0,1% розчину  

Мідні  

Торфоболотні. На дерново-підзолистих, сірих лісових, легких піщаних – раз у п’ять років.  

Розчин сірчанокислої міді  

0,3-0,6 кг/га д.р.  

Цинкові (підвищують урожай і цукристість)  

Чорноземи з невеликим вмістом цинку  

Сірчанокислий цинк  

0,1% розчин  

Молібденові  

Дерново-підзолистий, сірі лісові, чорноземи опідзолені та вилугувані (з кислою реакцією)  

Молібденовокислий амоній  

0,1% розчин  

Кобальтові  

Дерново-підзолисті, піщані сірі лісові, чорноземи вилугувані, та інші, що бідні на рухомий кобальт  

Сірчанокислий кобальт  

0,1% розчин  

 

5.ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

І. Лущення  

В зоні недостатнього зволоження дозволяє додатково отримати 20-30 ц/га цукрових буряків  

 

ІІ. Основний обробіток ґрунту  

Напівпаровий (в районах з достатнім зволоженням; на полях з однорічними бур’янами)  

Поліпшений зяблевий (в більш посушливих районах; на полях з багаторічними бур’янами)  

1. Серпнева оранка після дискового лущення (5-6 см). Глибина оранки 28-30 см.  2. 2-3 культивації протягом вересня.  3. В кінці осені глибокий безполицевий обробіток.  

1. Лущення дисковими боронами (6-8 см).  2. Лущення лемішне (12-14 см).  3. Лущення дискове (6-8 см).  4. Боронування. Протягом вересня культивації.  5. В кінці вересня оранка.  

ІІІ. Весняний обробіток ґрунту  

1. Починається із закриття вологи (боронування), при потребі вирівнювання.  

Шлейф-борони.  

Передпосівний обробіток за допомогою комбінованих агрегатів (вирівнювання ґрунту, подрібнення грудок, розпушення, ущільнення насіннєвого ложа)  

 

 

Сучасні технології вирощування цукрових буряків передбачають багаторазове застосування хімічних засобів захисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників
 Оскільки основні  регіони виробництва цукрових буряків України розташовані в зонах із високою частотою посух, то при захисті цукрових буряків від бур’янів необхідно враховувати те, що в посушливих умовах токсичність  гербіцидів значно зростає і Для підвищення загальної економічної ефективності необхідно поєднати позитивну дію наземних гербіцидів і антистресових препаратів широкого спектру дії
 Найважливішим елементом технології насінництва є ефективний і надійний захист  сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб, що включає комплекс сучасних агротехнічних прийомів і застосування  пестицидів
 Асортимент ЗЗР, що використовуються в усьому світі, різноманітний
 Його основу складають не принципово нові діючі речовини з унікальними біологічними властивостями, майже вичерпані на початку нового століття хімічні групи, а нові препаративні форми вже відомих діючих речовин давно
 Гарантією результату є їх правильне застосування

 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Фази розвитку
До сходів Сходи Сім’ядолі Пара справжніх листків Дві пари справжніх листків Ріст та формування коренеплодів Початок збирання
Фази розвитку      
До сходів Сходи Сім’ядолі Пара справжніх листків Дві пари справжніх листків Ріст та формування коренеплодів Початок збирання
Шкідливі об`єкти

БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

метолахлор, 960 г/л 

1,6-2,5 л/га +

           

Пропізахлор, 720 г/л

2,0-3,0 л/га

           
Однорічні дводольні бур’яни    

Горизонт

 1,0-3,0 л/га

   

метамітрон, 700 г/л

4,0-6,0 л/га

 

метамітрон, 700 г/л 

1,0-2,0 л/га

   
Однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни      

Цукрон (клопіралід, 300 г/л)

 + 0,3-0,5 л/га

   
Однорічні та багаторічні злакові бур’яни    

Норвел (Хізалофоп-п-етил) 

1,0-3,0 л/га

 
   

Норвел Екстра(Хізалофоп-п-етил)

 0,6-1,2 л/га

 
    Луазит 0,5-2,0 л/га  

ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ

Довгоносики   Резонанс (хлорпірифос, 480 г/л 1,5-2,0 л/га    
  Оперкот (лямбда – цигалотрин, 50 г/кг)0,15-0,2 кг/га    
  Стар (Ацетаміприд 200 г/кг)- 20 0,05-0,075 л/га    
  Міст Супер (Тіаметоксам, 126 г/л, лямбда-цигалотрин, 95 г/л) - 0,18 л/га    
  Ранчо (  Клотіанідин, 480 г/л) - 0,6 л/га    
Блішки, попелиці, щитоноски, мінуючі молі     Фостран (диметоат, 400 г/л) - 0,5-2,0 л/га  
    Ньюстар (зета-циперметрин, 100 г/л) -  0,1-0,15 л/га  
    Стар (  Ацетаміприд 200 г/кг) - 20 0,050-0,075 л/га    
    Міст Супер (Тіаметоксам, 126 г/л, лямбда-цигалотрин, 95 г/л) -  0,18 л/га    
    Ранчо(  Клотіанідин, 480 г/л) ) - 0,6 л/га    
Совки     Фараон (хлорпірифос, 480 г/л, лямбда–цигалотрин, 7,5 г/л) - 1,0-2,0 л/га  

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

Церкоспороз, борошниста роса, іржа           Доктор Кроп0,3-0,4 л/га  
          Фитолекарь0,25 л/га  
          Тіофен 0,6-0,8 кг/га  
          Бродвей 0,6-0,8 л/га  
          Стробітек Мульті 0,8-1,2 л/га  
          Метакарб 1,0-1,2 л/га  
          Жокей Екстра0,5-0,75 л/га  

УДОБРЕННЯ

Мікродобрива         Акселератор NPK 0,5-1,0 кг/га Акселератор NPK 1,0-2,0 кг/га  
          Сульфомаг 3,0-5,0 кг/га
        Акселератор Гідро Бор 1,0-3,0 л/га